§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Art. 1

Właścicielami cateringu dietetycznego SlimBOX jest firma PROGRES Anna Dziekan, z siedzibą na ul. Strażackiej 42a/2b 35-312 Rzeszów

Art. 2

Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny SlimBOX. Jest to zestaw składający się z 3, 4 lub 5 posiłków,w zależności od zamówienia. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowania metodą zgrzewania firmy Duni. Każdy zestaw jest spakowany w oryginalne kartonowe pudełko SlimBOX.

Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia przez klienta powinny być przechowywane w lodówce. Posiłki należy spożyć w przeciągu 48h.

 

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU SLIMBOX

Art. 1

Zamówienie diety SlimBOX następuje online lub telefonicznie na dwa dni przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Art. 2

Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 793 794 544. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.slimbox.com.pl w zakładce zamówienia.

Art. 3

Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.

Art. 4

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować o tym konsultanta dietetycznego SlimBOX przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji. 

Art. 5

W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma PROGRES Anna Dziekan nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Art. 6

Płatności odbywają się w systemie online lub gotówka.

Art. 7

Płatność za catering SlimBOX musi zostać zrealizowana przed realizacją zamówienia i wpłynięcie płatności na konto firmy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego. 

Art. 8

Firma PROGRES Anna Dziekan zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie. 

Art. 9

Po złożeniu zamówienie online lub telefonicznie i dokonaniu płatności, klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. E-mail podsumowujący zamówienie jest zobowiązujący, i zawiera: nr zamówienia, datę złożenia zamówienia, wybór diety, okres umowy, adres dostawy, godziny dostawy, ewentualnie informację o dodatkowych. 

Art. 10

Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Art. 11

Zamówienia diety SlimBOX może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Art. 12

W przypadku odsprzedaży posiłków SlimBOX lub przekazaniu SlimBOX osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

 

§3 DOSTAWA 

Art. 1

Dostawa zestawów diety SlimBOX odbywa się codziennie w godzinach od 7:00 do 12:00, w wybranym przedziale godzinowym przez klienta, widniejącym w emailu podsumowującym zamówienie. 

Art. 2

Brak odbioru diety pod wyznaczonym adresem lub zmiana adresu w dniu dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem 15 zł lub innym adekwatnym do adresu dostawy oraz możliwym opóźnieniem dostawy.

 

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Art. 1

Odwołanie zamówienia diety SlimBOX następuje online lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia do godziny 15:00.

Art. 2

Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub online do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy wcześniej przed faktyczną datą realizacji zamówienia.

Art. 3

Zmiana zamówienia pakietów SlimBOX może nastąpić tylko raz w czasie trwania umowy.

Art. 4

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietu SlimBOX w trakcie jego trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczany w kwotach regularnych obowiązujących przy zamówieniach 7 dniowych, a kwota do zwrotu obniżona zostaje o wysokość podatku VAT (8%)

Art. 6

Klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu oraz kosztami dodatkowymi opisanymi w § 3.

Art. 5

Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową w e-mailu podsumowującym dokonane zmiany.

 

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy PROGRES Anna Dziekan. Administratorem danych jest Firma PROGRES Anna Dziekan. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu SlimBOX. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Slimbox

Slimbox